Hanneke Soeting ProjectenAdviesbureau voor projectmanagement
organisatie van bedrijfsprocessen en beleidsondersteuning

Hanneke Soeting Projecten levert ondersteuning op het gebied van projectmanagement, productontwikkeling en productvernieuwing. Zij ondersteunt organisaties o.a. bij vraagstukken op het gebied van:

 • Organisatie van bedrijfsprocessen
 • Verbetering van kwaliteit
 • Verbetering van efficiency
efficient_tekst

Drijfveren

 • Hanneke Soeting heeft sinds 2004 een bedrijf dat zich richt op projectmanagement, organisatie van bedrijfsprocessen en beleidsondersteuning. Ik word vooral blij als ik kan bijdragen aan het implementeren van innovatieve toepassingen op het raakvlak van mensen en techniek. De afgelopen jaren heb ik als projectleider complexe veranderingsprocessen begeleid bij verschillende organisaties.

 • Organisaties die de primaire werkprocessen goed georganiseerd hebben, kunnen efficiënt en effectief werken. Hierdoor zijn klanten tevreden over de geleverde diensten en kunnen medewerkers in een prettige, goed georganiseerde werkomgeving optimaal productief zijn. De ondersteuning die ik bied, is afgestemd op de problematiek en wensen van het betreffende bedrijf.

Diensten

 • Projectmanagement

  Projectmatig werken wordt ingezet voor bijvoorbeeld:

  • productontwikkeling
  • implementatie van nieuwe werkwijzen
  • vernieuwing van de bestaande werkwijze
  • certificering

  Wanneer kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement intern ontbreekt, speel ik graag een rol als extern projectmanager. Voor het slagen van projecten is meer nodig dan een strakke sturing, planning en budgetbewaking. Het succes van een project wordt bepaald door de energie, betrokkenheid en creativiteit die uw medewerkers erin steken zodat zij met elkaar tot verbinding en resultaat komen. In veel organisaties is het starten van projecten geen probleem, het afmaken blijkt een veel lastigere klus te zijn. Ik help graag om het project helemaal af te maken en het resultaat in te bedden in de organisatie.

 • Beleidsondersteuning

  Wanneer u een aantal veranderingen wilt doorvoeren in uw organisatie is het prettig eerst eens met een frisse blik tegen het beleid aan te (laten) kijken.

  Externe beleidsondersteuning is zinvol voor:

  • het inrichten van kwaliteitsprocessen
  • het schrijven van een handboek/protocollen
  • de verbetering van de efficiency van uw organisatie
 • Verandering in bedrijfsprocessen

  Het doorvoeren van veranderingen in bedrijfsprocessen vraagt de inzet van alle medewerkers. Wanneer u volgens vaste protocollen wilt gaan werken, zal iedereen zich de nieuwe werkwijze eigen moeten maken.

  Externe ondersteuning kan hulp bieden bij:

  • de projectmatige aanpak van het invoeren van veranderde procedures
  • het verbeteren van de logistieke processen in uw organisatie
  • het coachen van medewerkers bij protocollair werken
  • de evaluatie en bijstelling van de nieuwe werkwijze

Projecten

 • Een organisatie die mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en niet-aangeboren hersenletsel ondersteunt.

  • Projectleiding van de implementatie van Medimo (elektronisch toedienen en elektronische toedienregistratie).
  • Projectleiding van de implementatie van de methode Hooi op je Vork en LACCS.
  • Tijdelijke ondersteuning van het team kwaliteit als interim beleidsadviseur.
  • Projectleiding van een verbetertraject rondom het digitale documentbeheerssysteem/handboek.

  www.swzzorg.nl

 • logo-triaspect

  Een adviesbureau dat zorginstellingen helpt de zorgveiligheid te vergroten door middel van training, advies en ondersteunende tools.

  • Uitvoeren van analyses en onderzoek naar incidenten bij zorgorganisaties.
  • Voorzitten van onderzoekscommissies bij onderzoek naar calamiteiten die zijn gemeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
  • Verzorgen van training en intervisie voor interne onderzoekscommissies.
  • Adviseren en ondersteunen bij implementaties van Triasweb, een incident- en verbetermanagementsysteem voor de gezondheidszorg.

  www.triaspect.nl

 • Een zorgorganisatie die staat voor wonen, zorg en welzijn. Zij bieden zorg in Atlanthuizen, maar ook aan cliënten die thuis wonen.

  • Ondersteuning bij het implementeren van een nieuwe manier van Incident Melden.
  • Ondersteuning bij de uitvoering van het cliënttevredenheidsonderzoek in 2015.
  • Ondersteuning op de afdeling kwaliteit en veiligheid.

  www.atlant.nl

 • logo-Fokus

  Een landelijke stichting die mensen met een ernstige lichamelijke handicap de mogelijkheden biedt om onafhankelijk en zelfstandig te leven in bijna 100 plaatsen verspreid door Nederland.

  • Ondersteuning bij de implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem.
  • Projectleiding van het project automatisering van de registratie van de ADL-dienstverlening.
  • Begeleiding van de vervanging van het alarm-intercomsysteem van een aantal Fokusprojecten.
  • Ondersteuning van de Werkgroep Ongewenst Gedrag bij het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid.
  • Onderzoek naar het functioneren van een aantal intercomsystemen in Fokusprojecten en het opstellen van een rapportage hierover.
  • Ondersteuning van de kerngroep bij de HKZ certificering en inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem.
  • Samenstelling van een (digitale) catalogus voor aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen.

  www.fokuswonen.nl

 • Het NAZB heeft een regiefunctie in de regionale acute zorg en werkt samen met ketenpartners en professionals aan verbetering van opvang en behandeling van de patiënt met een acute zorgvraag.

  • Voeren van het projectsecretariaat van de visitatiecommissie die de visitaties uitvoerde met betrekking tot het kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO.

  www.nazb.nl

 • logo-thuiszorgkeuze

  Een webapplicatie waarmee op basis van de zorgbehoefte én de persoonlijke normen en waarden van de cliënt een onafhankelijke keuze gemaakt kan worden voor de best passende thuiszorgorganisatie.

  • Meegewerkt aan de ontwikkeling en de bouw van de applicatie.

   

 • Stichting Afrika

  Een (inmiddels opgeheven) door het Ministerie van Justitie erkende adoptiebemiddelingsinstantie.

  • Ondersteuning van de inrichting van de projectorganisatie.
 • logo-severinus

  Een zorgorganisatie voor mensen van jong tot oud met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking en hun naasten.

  • Ondersteuning bij het beschrijven van de primaire processen als voorbereiding op de aanschaf van een elektronisch cliëntdossier.

  www.severinus.nl

 • logo-traumazorgnetwerk-midden-nederland

  Dit netwerk zorgt voor goede opvang en behandeling van patiënten met een acute zorgvraag in de regio Midden-Nederland, ook tijdens rampen en crises.

  • Lid (secretaris) van de visitatiecommissie die de visitaties uitvoerde met betrekking tot het kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO.

  traumazorgnetwerkmn.nl/

 • logo-a-beautiful-story

  Webshop waar handgemaakte fairtrade sieraden worden verkocht.

  • Ondersteuning bij het maken van flowcharts voor het vastleggen van de bedrijfsprocessen.

  www.abeautifulstory.nl

 • logo-zonmw

  De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

  • Opstellen van projectsamenvattingen voor het Programma Implementatie.
  • Ondersteuning bij het opstellen van het advies vervolgstappen Nederlands Triage Systeem.
  • Penvoerder van de eindevaluatie van het programma Rampen Opvang Ziekenhuizen.
  • Penvoerder van de tussentijdse evaluatie van het programma Patiëntveiligheid.

  www.zonmw.nl

 • iriszorg_corp_logo

  Een organisatie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

  • Ondersteuning bij het opstellen van een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Het uitvoeren van een werkveldtoetsing van de IrisZorg Standaard voor de omschrijving van de producten in de Maatschappelijke Opvang.
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van leer/werkactiviteiten voor jongeren.
  • Ondersteuning bij het opstellen van een masterplan voor de invoering van een nieuwe benaderingswijze voor de behandeling van verslaafde cliënten.

  www.iriszorg.nl

 • Een bureau dat bouwt aan vruchtbare samenwerking en mensen en organisaties helpt daar te komen waar ze graag willen zijn.

  • Ondersteuning bij het efficiënter inrichten van de bedrijfsprocessen.

  www.mekander.nl

 • logo-cq-procesmanagement

  Een training- en adviesbureau in de zorgsector.

  • Processen beschrijven en documentenanalyse voor de HKZ-certificering van een GGZ-instelling.

  www.cqp.nl

 • Logo Anny van Huet BV

  Bureau voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

  • Ondersteuning bij het opstellen van de opleiding Trainer Maquetteoefening.
  • Ondersteuning bij de invoering van een nieuwe publieksvriendelijke werkwijze in de verkeerscentrale Midden Nederland van Rijkswaterstaat.

  Het bureau bestaat inmiddels niet meer. Op 11 oktober 2022 is Anny, na een periode van ernstige ziekte, overleden. Anny was een bijzonder mens, het was fijn om met haar samen te mogen werken.

Hanneke Soeting

zorgvuldig
gestructureerd
spin in het web
allround
verbinder
afmaker

Kracht als procesversneller

Ik ben een praktisch ingestelde projectmanager met een laagdrempelige manier van werken. Ik creëer snel de verbinding met de mensen waar ik mee werk en ga op zoek naar de slagkracht die in de organisatie aanwezig is. Mijn intentie is om het fundament te leggen en te ondersteunen zodanig dat de organisatie snel weer op eigen kracht verder kan. Voordat ik het project loslaat zorg ik voor een optimale borging. Ik werk als een ‘bassist’ die ongemerkt de leiding heeft. Door niet direct de rol op de voorgrond in te nemen gebruik ik de kracht en eigenheid van medewerkers als versneller voor het proces. Mensen voelen zich uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan.

zorgvuldig
gestructureerd
spin in het web
allround
verbinder
afmaker

Opdrachtgevers over Hanneke…

 • Hanneke heeft Severinus ondersteund in het inzichtelijk maken en het beschrijven van het Primair Proces. Hanneke heeft een natuurlijk talent om dit zo in samenwerking te doen, dat bij afronding medewerkers dit zelfstandig kunnen. Hanneke is iemand die haar werkzaamheden gestructureerd met slagkracht weet te realiseren.

  Ik heb de samenwerking met Hanneke als en zeer prettig en betrouwbaar ervaren.

  Jessica Ditters , Bestuursadviseur Severinus

 • Hanneke Soeting is niet alleen een leuk mens maar ook een prettige collega om mee samen te werken. Ze is leergierig, houdt je scherp en zorgt ervoor dat het project wordt uitgevoerd volgens planning.

  Michiel van Hees , Directeur CQ-procesmanagement

 • Wat opvalt is de rust die Hanneke uitstraalt, het gestructureerd zijn, de nauwgezetheid waarmee ze werkt, het verbinding zoeken met mensen. Bij Hanneke geldt afspraak is afspraak. Ze kan bovendien goed schrijven. Als laatste maar misschien wel het meest belangrijk: Hanneke is gewoon aardig.

  Henk van der Steeg , Voorzitter visitatiecommissie crisisbeheersing en OTO

 • We hebben Hanneke gevraagd om ons te ondersteunen bij het structuur bieden aan onze bedrijfsvoering. En dat was nodig! De combinatie van de ordening die Hanneke biedt en de fijne manier waarop ze dit naar ons toe wist te brengen maakte dat we in korte tijd een paar grote stappen hebben gezet. Hiermee hebben we een fundament gelegd binnen Mekander van waaruit we weer meer tijd kunnen besteden aan het werk dat ons inspireert.

  Karin Jensma , Mekander

 • Wij zijn blij met Hanneke Soeting als samenwerkingspartner. Hanneke heeft kennis van zaken, is een snelle schakelaar, analytisch, en weet snel (veilig) rapport op te bouwen met haar gesprekspartners.

  Ze is gedreven, gevat, doortastend en doelgericht. Een positief mens met gevoel voor humor!

  Haar onderzoeken en adviestrajecten worden altijd erg positief beoordeeld door onze opdrachtgevers.

  Saskia Bodt , Manager Trainingen, Advies & Onafhankelijk Calamiteitenonderzoek, Triaspect

 • Afgelopen jaar startten we binnen SWZ een verbeterproject van het documentmanagementsysteem iProva. Hanneke vervulde op een prettige en constructieve wijze de rol van projectleider.
  In het leiden van het project is Hanneke een fijne sparringspartner, komt ze haar afspraken altijd na, houdt ze overzicht en is Hanneke iemand die projecten ook echt afmaakt. Hanneke paste zich snel aan de Rijnlandse manier van denken aan en werkte vanuit dat kader ook fijn samen met onze collega’s van team Kwaliteit.

  Bertine van Winkel , Bestuurssecretaris SWZ